.

.

آشنایی هر چه بیشتر با نماز و پیامد های آن -وبلاگ برگزیده کشوری در سال 1392

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

۶۴ مطلب با موضوع «مطالب مرتبط با نماز» ثبت شده است

شکهای باطل

شکهای هشتگانه ای که نماز را باطل می کند به شرح زیر است:

اول ـ شک در رکعت های نماز دو رکعتی ؛ مانند نماز صبح و نماز مسافر ، ولی شک در نمازهای مستحب دو رکعتی نماز را باطل نمی کند.

دوم ـ شک در رکعت های نماز سه رکعتی (مغرب).

سوم ـ شک در نماز چهار رکعتی ؛ هرگاه یک طرف شک ، رکعت اول باشد، مثل این که شک کنید یک رکعت خوانده اید یا سه رکعت.

چهارم ـ شک در نمازهای چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم ، در حالی که یک طرف شک رکعت دوم باشد (مانند شک دو و سه قبل از اتمام دو سجده) .

پنجم ـ شک بین دو و پنج یا بیشتر از پنج .

ششم ـ شک بین سه و شش یا بیشتر (البتّه این شکها کمتر اتّفاق می افتد ولی در عین حال باید حکم آن روشن شود).

هفتم ـ شک بین چهار و شش یا بیشتر ؛ ولی در اینجا احتیاط واجب آن است که مانند شک چهار و پنج عمل کنید ؛ یعنی بنا را بر چهار بگذارید و نماز را تمام کنید و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورید و سپس نماز را دوباره بخوانید .

هشتم ـ شک در عدد رکعت های نماز که اصلاً ندانید چند رکعت خوانده اید .

توجه : اگر یکی از شکهای باطل در اثناء نماز برای کسی پیش بیآید نمی تواند نماز را بشکند ، بلکه باید اوّل مقداری فکر کند اگر به نتیجه ای نرسید ، نماز را رها کند .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۳
سعید صفاری

شکهایی که به آن توجه نمی شود .

شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد به شرح زیر است:

اول ـ شک بعد از محل

دوم ـ شک بعد از سلام

سوم ـ شک بعد از گذشتن وقت نماز

چهارم ـ شک کثیرالشّک یعنی کسی که زیاد شک می کند.

پنجم ـ شک امام و ماموم

ششم ـ شک در نمازهای مستحبّی و شرح هر یک از اینها در مسائل آینده می آید.

اوّل: شک بعد از محل

هرگاه در بین نماز و بعد از گذشتن از محل قسمتی از نماز شک کنید آن را به جا آورده اید یا نه ؛ مثل این که بعد از داخل شدن در رکوع ، شک کنید حمد و سوره خوانده اید یانه و یا بعد از ورود در سجده شک کنید رکوع را بجا آورده اید یا نه ، در هیچ یک از این موارد نباید به شک خود اعتنا کنید ، خواه جزء بعدی نماز رکن باشد یا غیر رکن.

توجه : اگر در حال برخاستن شک کنید تشهّد را به جا آورده اید یا نه ، یا در حالی که به سجده می روید شک کنید رکوع را به جا آورده اید یا نه ، احتیاط واجب آن است که برگردید و آن را به جا آورید .

توجه : هرگاه قبل از گذشتن محل ، شک کنید و برگردید و به جا آورید ، بعد معلوم شود آن جزء را انجام داده بودید و بار دوم اضافه بوده ، اگر قسمت تکراری ، رکن باشد نماز شما باطل می شود و اگر رکن نباشد نماز صحیح است.

هرگاه بعد از گذشتن محل، شک کنید و طبق دستور ، اعتنا نکرده و بگذرید ، بعد متوجّه شوید که آن عمل مشکوک را انجام نداده اید ، تا زمانی که وارد رکن بعد نشده اید باید برگردید و آن قسمت را به جا بیاورید و اگر وارد رکن بعد شده باشید نماز شما صحیح است، مگر آن که آن جزء مشکوکی که ترک شده رکن باشد.

هرگاه شک کنید که «سلام» نماز را گفته اید یا نه ، یا شک کنید درست گفته اید یا نه ، چنانچه وارد نماز دیگری شده باشید یا مشغول کاری هستید که نماز را به هم می زند و از حال نمازگزار خارج شده اید باید به شک خود اعتنا نکنید و اگر قبل از اینهاست باید برگردید و سلام را بگویید .

دوم: شک بعد از سلام

هرگاه بعد از سلام نماز شک کنید که نماز صحیح بوده یا نه ، خواه شک مربوط به عدد رکعت های نماز باشد یا شرایط نماز ؛ مانند : قبله و طهارت و یا اجزای نماز ؛ مانند : رکوع و سجود ، نباید به شک خود توجه کنید .

سوم: شک بعد از وقت

هرگاه بعد از گذشتن وقت نماز شک کنید که نماز را خوانده اید یا نه ، یا حتّی گمان کنید نخوانده اید ، نباید به این شک توجه کنید ؛ ولی هرگاه قبل از گذشتن وقت نماز شک کنید ، باید نماز را به جا آورید، حتّی اگر گمان دارید نماز را خوانده اید کافی نیست.

هرگاه بعد از گذشتن وقت نمازظهر و عصر بدانید فقط چهار رکعت نماز خوانده اید ، ولی ندانید به نیّت ظهر بوده یا عصر ، باید چهار رکعت نماز قضا به نیّت ما فی الذّمّه (یعنی نمازی که برای شما واجب است) به جا آورید ، امّا اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بدانید یکی از آن دو نماز را به جا آورده اید ولی ندانید مغرب بوده یا عشا ، باید هم نماز مغرب را قضا کنید و هم عشا را.

توجه بفرمایید که هنگام شک احتمال بین دو طرف مساوی و پنجاه درصد است ؛ ولی هنگامی که گمان دارید احتمال یک طرف بیشتر از دیگری است برای مثال یک طرف را احتمال شصت درصد می دهید و طرف دیگر را چهل درصد .

چهارم: شک کثیرالشّک

«کثیرالشّک» یعنی کسی که زیاد شک می کند ، که نباید به شک خود توجه کند ، خواه در عدد رکعات نماز باشد، یا در اجزای نماز، یا شرایط نماز.

کثیرالشّک کسی است که بگویند زیاد شک می کند و اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند یا در سه نماز پشت سرهم شک کند کثیرالشّک است.

توجه : هرگاه به خاطر یک حالت فوق العاده مانند بیماری، غضب یا مصیبت موقّتاً گرفتار حالت کثرت شک شود باید به شک خود اعتنا کرده و مطابق احکام آن رفتار کند.

منظور از اعتنا نکردن به شک این است که آن طرف را که به نفع اوست بگیرد، مثلاً اگر شک کند سجده یا رکوع را به جا آورده، بنا بگذارد که به جا آورده است، هرچند از محل آن نگذشته است یا اگر شک کند نماز صبح را دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است.

کسی که فقط در یک مورد نماز زیاد شک می کند (مثلاً در حمد وسوره) چنانچه در چیزهای دیگر شک کند باید به دستور شک عمل نماید، تنها درموردی که زیاد شک می کند اعتنا نخواهد کرد، همچنین اگر کسی در نماز معیّنی مانند نماز صبح زیاد شک می کند، فقط در آن باید اعتنا نکند و نیز اگر کسی در مکان مخصوصی ( مثلاً وقتی در میان جمع نماز می خواند) زیاد شک می کند فقط در همان جا اعتنا به شک خود نمی کند.

هرگاه انسان شک کند کثیرالشّک شده یا نه بنا می گذارد بر این که کثیرالشّک نشده و بالعکس اگر کثیرالشّک بوده، تا یقین نکند به حال معمولی برگشته، باید به شک خود اعتنا نکند.

کسی که زیاد شک می کند اگر شک کند رکنی را به جا آورده یا نه (مانند رکوع) و به آن اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده است، چنانچه وارد رکن بعد نشده باید آن را به جا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است، ولی اگر غیر رکن باشد و بعد یادش بیاید که به جا نیاورده، چنانچه وارد رکن بعد نشده به جا می آورد و اگر وارد رکن بعد شده بر نمی گردد و نمازش صحیح است.

اشخاص وسواسی باید به یقین و شک خود عمل نکنند بلکه مطابق اشخاص معمولی عمل کنند خواه یقین برای آنها حاصل شود یا نه، و الاّ در بسیاری از موارد نمازشان باطل خواهد بود.

پنجم: شک امام و مأموم

اگر امام جماعت در عدد رکعت های نماز شک کند، مثلاً نداند سه رکعت خوانده یا چهاررکعت هرگاه مأموم بداند چهار رکعت خوانده با علامتی به امام می فهماند و امام باید مطابق آن عمل کند و بعکس اگر امام می داند چند رکعت خوانده، ولی مأموم شک می کند، باید از امام پیروی کند و به شک خود اعتنا نکند.

برای آگاه کردن امام ممکن است به عدد رکعات نماز دست بر زانو بزند، یا «اللّه اکبر» بگوید و یا به هر ترتیب دیگر که سخن گفتن و کاری بر خلاف نماز انجام دادن در آن نباشد، ولی نباید قبل از امام برخیزد و نماز خود را ادامه دهد.

ششم: شک در نماز مستحبّی

هرگاه در عدد رکعت های نماز مستحبّی شک کند مخیّر است بنا را بر کمتر بگذارد یا بیشتر، مگر این که طرف بیشتر، نماز را باطل کند که در این صورت بنا را بر کمتر می گذارد، مثلاً اگر شک میان یک و دو کند مخیّر است بنا را بر یک یا دو بگذارد، امّا اگر شک در میان دو و سه کند حتماً بنا را بر دو، می گذارد.

شک در افعال نماز مستحب با نماز واجب فرق ندارد، مثلاً اگر شک در حمد یا رکوع کند چنانچه محل آن نگذشته است باید به جا آورد و اگر محلّ آن گذشته است اعتنا نکند.

3ـ شکهای صحیح

چنانچه گفته شد شک در عدد رکعتهای نمازهای چهار رکعتی در نُه صورت صحیح است:

اوّل ـ شک میان «دو و سه» بعد از سر برداشتن از سجده دوم: باید بنابگذارد که سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به دستوری که بعداً گفته می شود به جا آورد و اگر در سجده دوم بعد از ذکر واجب شک کند بنا بر احتیاط واجب همین دستور را عمل کند، بعداً نماز را هم اعاده نماید (این حکم در تمام مواردی که شک باید بعد از تمام کردن سجده دوم باشد جاری است).

دوّم ـ شک میان «سه و چهار»: که در هر جای نماز باشد بنابر چهار می گذارد و نماز را تمام کرده و بعد از آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته، به جا می آورد.

سوم ـ شک میان «دو و چهار» بعد از سر برداشتن از سجده دوم: که باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

چهارم ـ شک میان «دو و سه و چهار» بعد از سر برداشتن از سجده دوم: باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، سپس دو رکعت نشسته به جا آورد.

پنجم ـ شک میان «چهار و پنج» بعد از سر برداشتن از سجده دوم: بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد از آن دو سجده سهو به جا می آورد.

ششم ـ شک میان «چهار و پنج» در حال ایستاده: باید بنشیند تا شک او تبدیل به سه و چهار شود و بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته به جا می آورد و احتیاط واجب آن است که نماز را نیز اعاده کند.

هفتم ـ شک بین «سه و پنج» در حال ایستاده: باید بنشیند و شک او به دو و چهار برمی گردد، بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند، سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا می آورد و بنابر احتیاط واجب اصل نماز را نیز اعاده می کند.

هشتم ـ شک بین «سه و چهار و پنج» در حال ایستاده: باید بنشیند و شک او به دو و سه و چهار برمی گردد، بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تکمیل کرده، سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دورکعت نشسته به جا می آورد و احتیاطاً اصل نماز را اعاده می کند.

نهم ـ شک میان «پنج و شش» در حال ایستاده: باید بنشیند و شک او به چهار و پنج بر می گردد، نماز را تمام کرده و دو سجده سهو به جا می آورد و بنابر احتیاط اصل نماز را اعاده می کند. 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۰
سعید صفاری

به گزارش افکارخبر، ‌ سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت سالروز شهادت شهید رجایی رئیس جمهور فقید کشورمان دو خاطره از ولایت‌مداری و نماز اول وقت وی بیان کرد.

سرلشکر فیروزآبادی در خاطره اول خود درباره ولایت‌مداری شهید رجایی گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی مقرراتی برای احیا و واگذاری زمین‌های کشاورزی با انشا سه نفر از مجتهدین و تأیید حضرت امام خمینی(ره) ابلاغ شد و هیأتی برای اجرای آن به صورت نهاد انقلابی به نام هیأت‌های واگذاری زمین تشکیل گردید، در این مقررات، بندهای «الف»، «ب» و «ج» وجود داشت که بندهای «الف» و «ب» مربوط به زمین‌های بایر و موات و بند «ج» آن مربوط به زمین‌داران بزرگ بود. اجرای بند «ج» با مخالفت‌هایی در سراسر کشور مواجه شد و این همزمان بود با نخست‌وزیری مرحوم شهید رجایی، شهید رجایی با قدرت و جدیت از تحقق بند «ج» به عنوان فرمان امام خمینی(ره) حمایت می‌کرد. بنده هم مسئول یکی از این هیأت‌ها در خراسان رضوی بودم با مشکلات فراوانی روبه‌رو شدیم لکن به خاطر پیشبردن فرمان امام(ره) همه مشکلات را به جان می‌خریدیم تا زمانی که با درخواست بعضی از علما، حضرت امام(ره) برای پیشبرد اهداف مهم‌تر انقلاب فرمان توقف بند «ج» را صادر کردند.

 

وی افزود: همایشی از مسئولان هیأت‌های واگذاری زمین و نمایندگان روحانی در این هیأت‌ها در تهران تشکیل شد. شرایط هیجانی در همایش به وجود آمد و بعضی از اعضا بسیار ناراحت و عصبانی بودند از این که باید این کار ار متوقف کنند شهید رجایی به عنوان سخنران پشت تریبون رفتند و با آرامش اطمینان بخشی فرمودند ما تا امروز به خاطره حرف امام(ره) ‌ از اجرای بند «ج» حمایت می‌کردیم و از امروز به خاطره حرف امام(ره) از توقف آن حمایت می‌کنیم. اطاعت از ولایت فقیه همین است ما به حکم دینمان عمل می‌کنیم تا پایان گرفتن فرمایشات آن شهید یکی از مسئولین‌ هیأت‌ها پشت تریبون رفت و گفت تکلیف ما همین است که آقای رجایی فرمودند و همایش پایان یافت و همه با آرامش بر سر کارهای خود در شهرها بازگشتند این یک نمونه عملی از کارگزاران نظام در حمایت و تبیعت از امر و نهی ولی فقیه در یک موضوع جنجالی انقلاب است.

 

سرلشکر فیروزآبادی در ادامه در خاطره دوم خود که مربوط به دوران ریاست جمهوری ایشان بوده و در ارتباط با نماز اول وقت تصریح کرد: در زمان ریاست جمهوری شهید رجایی، مراسم بزرگی در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد. سخنران مراسم، آن شهید بزرگوار بود. بنده هم به عنوان یک علاقه‌مند در آن مراسم حضور داشتم. دقیقاً به خاطر ندارم که ایشان سخنرانی را آغاز کرده بود یا وقتی که ایشان رسید به جایگاه وقت اذان بود، اعلام کردند وقت اذان است من اینجا نمازم را می‌خوانم و بعد از نماز سخنرانی می‌کنم همانجا در جایگاه ایستادند و نماز گزاردند بعد از نماز مشغول سخنرانی شدند.

 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: شهید رجایی انسانی بود که به حرفی که میزد عمل میکرد. ایشان قبلاً گفته بود به نماز نگویید کار دارم به کار بگویید نماز دارم.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۶ ، ۲۲:۴۳
سعید صفاری

شکی نیست که بی اعتنائی به نماز گناهی است بس بزرگ بنابر این شناسایی مصادیق این تحقیر ناپسند مقدمه پرهیز از این عصیان نابخشودنی است .

الف تاخیر نماز

 امام صادق ( ع ) در تفسیر آیه شریفه قرآن که در ارتباط با مذّمت بی اعتنائی به نماز نازل گردیده است می فرماید : (( تاخیر الصلّاه عن اوّل وقتها لغیرها عذر ))یعنی : مراد از بی اعتنائی به نماز تاخیر بدون عذر نماز از اول وقت است البته روشن است که مراد از عذر ضرورتی است که به صورت اورژانسی پیش آید و قابل تاخیر نباشد و اّلا هم نوا با شهید رجایی باید گفت، به کار بگویید وقت نماز است و به نماز نگویید که کار دارم.

ب عدم رعایت آداب آن در خلوت

امیرالمؤمنین ( ع ) در روایتی چنین می فرماید :

(( من احسن الصلواه حین یراه الناس و اساء ها حین یخلوا فتلک استهانه )) ((آن کس که در مقابل مردم با دقّت نماز بخواند و در خلوت بدون دقّت نماز گزارد به نماز بی اعتنائی کرده است ))

مروری بر نمازهای خلوت و جلوت ما روشن می نماید که آیا احترام و توجّه ما نسبت به نماز بیشتر بوده است یا به ناظران صحنه نماز .

 

ج فراهم نکردن مقدّمات نماز قبل از اذان :

در روایت دیگری می فرماید : کسی که وضوی نماز را تا وقت اذان به تاخیر اندازد و در نتیجه به جای شتاب به سوی صفوف جماعت در دستشویی بماند او به نماز بی اعتنائی کرده است .آری کسی که به کاری اهمیّت می دهد قبل از رسیدن وقت آن مقدمات انجام ان را فراهم می کند . کدام ملاقات و مهمانی است که وقت آن فرا رسیده باشد و ما هنوز در فکر پوسیدن لباس و یا آماده کردن شرایط آن نباشیم ؟!

د عدم یادگیری معانی :

آیا ندانستن معانی الفاظی که روزانه ده بار در نماز تکرار می شود به معنای بی اعتنائی به نماز است ؟!

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۲۲:۱۸
سعید صفاری

چکیده

تاکیدات فراوان آیات و روایات بر اقامه نماز از یک جهت و صراحت قرآن کریم بر بازدارندگی اقامه نماز از فساد و فحشاء از سوئی این سئوال را در ذهن تداعی می کند که نماز در سیاست جنایی اسلام چه جایگاهی دارد و آیا هر نمازی موجب بازدارندگی از فساد و فحشا است؟ به همین سبب در این تحقیق سعی بر آن شده است   با توجه به خشن نشان داده شدن   سیاست جنایی اسلام، از جانب دنیای مادی از یک طرف و برداشت های ناصحیح عمومی از طرف دیگر، محقق  به این موضوع بپردازد که ابتنای سیاست جنایی اسلام بر چه محوری و با چه الگوی رفتاری است؟ که محقق بعد از بررسی سیاست جنایی اسلام، دو نوع سیاست جنایی را از متون فقهی استفهام کرده و” نماز» را نه به عنوان یک عمل”عبادی صرف» بلکه به عنوان “ نماد” سیاست جنایی اسلام  معرفی کرده و به ابعاد این مسئله بپردازد. ضمنا بعد از بررسی و آسیب شناسی برنامه دولتی از اقامه نماز، برای تعیین میزان تاثیر اقامه نماز و و رسیدن به این سوال که چه نمازی می تواند مانع از فساد و فحشا گردد، با مراجعه به زندان شهرستان بروجرد به صورت مصاحبه حضوری  از متهمان اقدام به مصاحبه  نموده که از  114 مصاحبه ای که  به عمل آمده  نتیجه ذیل حاصل گردید، هر چند  غالب زندانیان به نوعی نمازخوان بوده اند لیکن به طور اکثریت اهل نماز و یا حافظ بر نماز و اداب آن نبود ه اند. لذا از لحاظ کاربردی می توان نتیجه گرفت اولا در جمهوری اسلامی ایران  غالب برنامه ها برای نماز خوان کردن  افراد برداشته می شود  ودوما چنین به نظر میرسد  هر چند در قرآن مجید اقامه نماز از موجبات دوری افراد از فساد و فحشا است لیکن تا نماز به عنوان ملکه نفسانی انسان تبدیل نگردد.  مطمئنا آثار موعده در قرآن کریم نیز محقق نخواهد شد.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۲۲:۱۵
سعید صفاری

چکیده

در منظومه‌ی آموزه‌های دینی دین مبین اسلام، زن جایگاهی رفیع دارد تا آنجا که همتای مردان توانایی رسیدن به کمالات را دارد. با وجود این، در مجموعه‌ی روایات، سخنانی به چشم می‌خورد که در نگاه نخست موهم آن است که خداوند بهره‌ای بیشتر از گوهری متعالی نام عقل به مردان داده و سهم زنان در این باره کمتر است. این سخن آنجا مشکل‌ساز می‌شود که می‌دانیم رسیدن به کمالات والای انسانی بدون بهره‌وری از عقل ممکن نیست. در این نوشتار به بررسی این روایات و تعیین مقصود از آنها پرداخته‌ایم. بر اساس مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق،‌ مقصود از نقصان عقل در زنان، نقصان در تعقل و بکارگیری آن است و آن هم به این علت است که عواطف و احساسات در زنان از قوت بیشتری برخوردار است تا مردان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۲۳:۱۱
سعید صفاری